Familie Landzaat op reis
welkom op www.fam-landzaat.nl

Familie Landzaat op reis

skjervoy

Skjervøy heeft een natuurlijke haven midden in een bergwereld, die zich rond diepe fjorden en grote eilanden uitstrekt naar de oneindigheid van de Noorse Zee. Skjervøy is nu via een nieuwe, onderaardse tunnel ( 2095 m lang ) en een autoweg zonder veerdiensten verbonden met de E6, die zich langs de Lyngenfjord, de Reisafjord en de machtige Kvaenangenfjord slingert. De gemeente Skjervøy telt 3900 inwoners. Hier is vis ten allen tijden de basis voor levensonderhoud geweest. Vandaag de dag leeft de plaats nog steeds van het vissen en de visbewerking, en tevens van reparatie van schepen en het produceren van installaties voor viskweekbedrijven. Men heeft hier overblijfselen gevonden van oude nederzettingen van de Samen die teruggaan tot het stenen tijdperk.