Familie Landzaat op reis
welkom op www.fam-landzaat.nl

Familie Landzaat op reis

Info over Finland

Geografie

Finland kan worden onderverdeeld in drie belangrijke geografische streken:

 1. In het zuiden en het westen ligt een laagliggende kuststrook (30 – 130 km breed), waar
  de meeste van de belangrijkste steden van het land en veel van zijn akkerland ligt.
 2. De kuststrook gaat langzaam over in een enorm bebost binnenlands plateau, de Finse
  Meervlakte (gemiddelde hoogte: 90 – 180 m). In dit gebied liggen ongeveer 60.000
  meren, waarvan velen door korte rivieren, beken en kanalen worden verbonden en
  vormen zo commerciële waterwegen.
 3. De derde streek van het land ligt in het noorden van de noordpoolcirkel en maakt deel
  uit van Lapland (Fins, Lappi). Het gebied is dun bebost of onvruchtbaar en heeft een
  gemiddelde hoogte van ongeveer 340 meter. Het noordwesten van het gebied ligt
  gemiddeld wat hoger en is onderdeel van het Scandivisch Hoogland. Hier ligt onder
  andere de berg Halti, die met een hoogte van 1328 meter het hoogste punt van Finland
  is.

Finland bestaat voor ongeveer 75% uit bos en 10% uit water en akkerland.
De grootste meren zijn het Saimaameer, het Inarimeer, en het Päijännemeer. Kemijoki en Oulujoki zijn de langste rivieren van het gebied en, samen met Tornionjoki, Finlands belangrijkste waterwegen.

Steden

De relatief kleine bevolkingsomvang en de lage bevolkingsdichtheid van Finland komt ook tot uiting in de steden van het land. Deze zijn gering in aantal en relatief klein van omvang. De hoofdstad Helsinki is met circa 560.000 inwoners met afstand de grootste stad van het land. In het stedelijk gebied van Helsinki wonen ruim 1 miljoen mensen, bijna eenvijfde van de totale bevolking. De steden Tampere en Turku hebben elk een agglomeratie van ongeveer 300.000 inwoners. Stedelijke gebieden met rond de 100.000 inwoners zijn Oulu, Lahti, Kuopio en Jyväskylä. Opvallend is de vrij grote ruimtelijke spreiding van de Finse steden, hoewel ze bijna alle in het zuidelijk deel van het land liggen.

Industrie

Hoewel, zoals in de meeste Europese landen, de dienstensector vandaag de dag overheerst (65% van de werkzame beroepsbevolking is in deze sector actief) kan Finland binnen Europa toch als een typisch industrieland worden beschouwd. Tot de belangrijkste producten die Finland vervaardigt behoren metaalproducten (machines, schepen); bewerkt hout en papier; chemicaliën; voedsel; elektro en elektronische apparatuur; en textiel. Bekende Finse / in Finland ontwikkelde producten zijn mobiele telefoons en grote machines voor industrie en bosbouw. Finland is ook een bekend producent van designartikelen uit glas en keramiek en van bestek van roestvrij staal.

Energie

Omdat alle fossiele brandstoffen moeten worden ingevoerd en Finland vanwege het klimaat een hoge energiebehoefte heeft wordt er veel aandacht aan alternatieve energie-opwekking besteed. Ongeveer een vijfde van de elektriciteit van het land wordt geproduceerd als bijproduct van de energieverslindende papierindustrie. Daarnaast zijn de vier kerncentrales (met een vijfde in aanbouw) belangrijk en krijgt de verbranding van afval voor warmte- en elektriciteitopwekking grote aandacht. Circa 9% van de Finse energie wordt middels hydro-electrische installaties geproduceerd.

Bron: Wikipedia